Версия: УКР РУС
Есть аккаунт?

Забыли пароль?

Войти с помощью соц сетей:

В Ужгороді активізує свою роботу Молодіжна рада

Опубликовано: 10 Марта 2012, 13:17:47, Просмотров: 14421, Рубрика: Региональные, автор статьи: Ужгород Инфо

Шановні читачі, новини сайту доступні також на Українській мові, для перегляду української версії натисніть:

В Ужгороді активізує свою роботу Молодіжна рада

В Ужгороді активізує свою роботу Молодіжна рада

Міська рада з питань молодіжної політики відновлює активну роботу. В Управлінні у справах сім'ї, молоді, культури і спорту запрошують лідерів і представників молодіжних громадських організацій, активістів до співпраці.

Зголошуватися до участі можна за контактами відділу сім'ї та молоді (пл. Поштова, 3, каб. 411, тел. 3-54-61) та в Інтернеті (електронна скринька uzhmhr@gmail.com, адреси груп у соціальних мережах: http://www.facebook.com/groups/331503243552192/photos/ та http://vk.com/club35759898), - інформує прес-служба Ужгородської міської ради.

Проект “Положення про Раду з питань молодіжної політики міста Ужгорода”

1. Міська рада з питань молодіжної політики (далі – Рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, діяльність якого направлена на сприяння постійному вдосконаленню державної молодіжної політики та налагодження взаємодії між органами місцевого самоврядування і молоддю міста задля забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молодих громадян та їх участі в усіх сферах життя суспільства.

1.2. Рада не належить до релігійних об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей щодо співпраці з ними.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів, рішеннями Міської ради, виконкому, розпорядженнями Міського Голови міста Ужгорода та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- сприяння молоді у реалізації її проектів, програм, заходів, акцій тощо,

підтримка будь-яких молодіжних ініціатив, що не суперечать законодавству України та цьому Положенню;

- захист прав та інтересів молоді міста;

- різнобічне сприяння самореалізації молоді;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді та сприяння підвищенню правової культури молоді;

- налагодження співпраці молоді міста з громадськими організаціями, державними установами, спілками, об’єднаннями громадян;

- інформування громади міста про власну діяльність, діяльність громадських організацій, органів студентського (учнівського) самоврядування, влади щодо провадження молодіжної політики в місті;

- залучення молоді до участі у політичному, економічному, культурному і духовному розвитку міста;

- залучення молоді до реального місцевого самоврядування та створення системи політики самої молоді щодо збалансування та найбільш ефективної реалізації державної молодіжної політики в місті;

- внесення пропозицій відділу сім’ї та молоді міської ради щодо розробки та розгляду проектів рішень Ради, програм з питань реалізації державної молодіжної політики в місті, взаємодії молодіжних громадських організацій з органами місцевого самоврядування, який у подальшому виносить всі проекти на розгляд депутатських комісій та виконавчого комітету;

- вивчення і аналіз соціальних та політичних процесів у молодіжному середовищі;

- визначення і обгрунтування пріоритетних напрямків молодіжної політики в місті, засад зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків молодіжного руху, експертиза ефективності використання коштів на зазначені цілі;

- внесення пропозицій до проектів соціально-економічного розвитку міста;

- залучення громадськості до процесу обговорення пропозицій органів місцевого самоврядування щодо молоді;

- координація дій місцевих органів виконавчої влади та господарських органів щодо дотримання прав і свобод молоді, залучення її до участі у політичному, економічному, культурному і духовному розвитку держави;

- сприяння координації органів виконавчої влади та громадських організацій щодо реалізації державної та місцевої молодіжної політики.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань:

- здійснює вивчення та аналіз стану роботи з молоддю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

- вносить в установленому порядку пропозиції з питань становлення соціального і правового захисту молоді, що потребують законодавчого врегулювання;

- налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань планування і проведення роботи з молоддю;

- сприяє створенню необхідних умов для навчання і всебічного розвитку молоді, широкого залучення її до участі в освітніх, культурно-просвітницьких, морально-виховних, патріотичних заходах, програмах, проектах;

- сприяє збільшенню вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію молодіжних програм, створенню фондів з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування;

5. Рада має право:

- утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

- одержувати в установленому порядку безоплатно необхідні для її діяльності інформацію та матеріали;

- заслуховувати на своїх засіданнях представників місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції Ради;

- рекомендувати представника Ради для призначення на посаду радника Міського Голови м. Ужгорода з питань молодіжної політики;

- організовувати семінари, диспути, конференції та інші відповідні заходи методичного і консультативного спрямування з питань реалізації молодіжної політики;

- організовувати теле- та радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв’ю та інші передачі теле- і радіомовлення, Інтернет-конференції, інтерактивне спілкування в інших сучасних формах.

6. До складу Ради можуть входити посадові особи, депутати міської, обласної рад, народні депутати України, представники громадських організацій, органів студентського самоврядування, молодіжних рухів, а також громадські активісти.

6.1. Структура Ради:

-Голова Ради;

-Заступник Голови Ради;

- Секретар Ради;

- Члени Ради.

6.2. Зміни у складі Ради приймаються на засіданні Ради за механізмом, передбаченим п. 9 цього Положення.

7. Раду очолює Голова.

7.1. Головою Ради є член Ради, обраний на цю посаду на засіданні Ради шляхом відкритого голосування та за наявності 50% +1 голосів із числа членів Ради.

7.2. Голова Ради обирається строком на 1 рік.

7.3. У разі відсутності Голови, на засіданні Ради головує його Заступник.

7.4. Заступник Голови Ради та Секретар Ради обираються строком на 1 рік Членами Ради на засіданні шляхом голосування (проста більшість голосів).

7.5. Голова Ради, її члени працюють на громадських засадах.

7.6. Голова має наступні повноваження:

- забезпечує взаємодію Ради з органами виконавчої влади та місцевого

самоврядування;

- головує на засіданях Ради, забезпечує дотримання на них регламенту

Ради;

- підписує рішення, прийняті Радою;

- забезпечує дотримання розпорядку і розкладу роботи Ради та її

секретаріату;

- затверджує призначення та звільнення членів ради;

- за два місяці до кінця року забезпечує подання на розгляд Ради

докладний письмовий звіт про проведену роботу за поточний рік;

- організовує діяльність Ради;

- скликає та організовує підготовку засідання Ради;

- підписує документи від імені Ради;

- має право дорадчого голосу на сесіях міської ради (за його відсутності цим правом користується уповноважена ним особа).

8. Члени Молодіжної ради мають право:

- отримувати в установленому порядку від відповідного органу виконавчої влади інформацію, необхідну для своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до потреби у процесі роботи Ради;

- залучати до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- проводити конференції, збори;

- вносити Міському Голові пропозиції з питань суспільного становища,

правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних рішень виконавчим комітетом Ужгородської міської ради.

- аналізувати проекти рішень виконавчого комітету Ужгородської міської ради щодо роботи з молоддю на відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики;

- складати та виносити на розгляд виконавчого комітету міської

ради проекти рішень з питань, що належать до компетенції Ради з питань молодіжної політики;

- сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних програм в місті;

- здійснювати розробку проектів місцевих програм у сфері реалізації державної молодіжної політики в місті;

- делегувати своїх представників для участі у засіданнях колегій, робочих груп, депутатських комісій, управлінь, відділів Ужгородської міської ради з розгляду питань, що належать до її компетенції;

- вносити пропозиції та робити висновки стосовно використання державних коштів на виконання молодіжних програм;

- співпрацювати із засобами масової інформації;

- проводити семінари, тренінги, навчання, «круглі столи» та конференції для членів Ради та інших активістів молодіжного руху.

9. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

9.1. Засідання Ради скликаються Головою Ради, або на вимогу не менше 1/3 членів Ради.

9.2. У разі непроведення зібрань протягом 3 термінів, Рада саморозпускається.

10. Засідання Ради вважається таким, що відбулося, у разі присутності 2/3 її членів.

11. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Членів Ради, крім наступних випадків :

- обрання на посаду Голови Ради;

- внесення змін до Положення;

- висунення кандидатури для призначення на посаду радника Міського Голови м. Ужгорода з питань молодіжної політики.

11.1. У вищевказаних випадках рішення приймаються кваліфікованою більшістю, що становить 50% членів Ради +1.

11.2. У випадку рівності голосів Голова має право вирішального голосу.

11.3. Рішення Ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних її Головою, і є обов’язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами , установами і організаціями.

11.4. У разі потреби Міському Голові можуть вноситися пропозиції щодо прийняття відповідних розпоряджень.

12. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

13. Організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради забезпечує Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради.

14. Рада у своїй роботі використовує бланк встановленого нею зразка.

Поделитесь этим с друзьями:
Фото к статье:

Метки: Молодіжна рада, Ужгород, молодь, Молодіжна Громадська Рада,

Последние Новости
Производитель музыкальных инструментов Fender, чьими гитарами пользовались Курт Кобейн и Джими Хендрикс, намерен разместить часть акций на бирже Nasdaq, сообщает The Financial Times. В ходе IPO компания намерена привлечь 200 миллионов долларов. Часть выру - Читать далее
В Закарпатье пришла европейская мода на органические продукты - втрое дороже обычных, но производимые "без химии". Литр органического молока продают за 30 гривен, килограмм сала стоит 150. - Читать далее
В 2011 году почти 20 тысяч украинцев изменили имена. Еще 10 лет назад таких было всего несколько тысяч. - Читать далее
В первый день стартовавшего в Турции чемпионата мира по легкой атлетике в закрытых помещениях отличилась Наталья Добрынская. - Читать далее
Племенной питомник Khustvary предлагает щенков немецких овчарок. Родились 29.01.2012 г. Привиты по возрасту. - Читать далее